Ekolojik Tarım? Yıkıcı Tarım? | Sebzekutusu.com: Yerel Tohum, Organik Gübre, Geleneksel Tarım...

Ekolojik Tarım? Yıkıcı Tarım?

Yazar: Sebzekutusu

Yayımlanma Tarihi: 2019-03-16

Ekolojik tarım toprak, su ve iklimi koruyarak sağlıklı tarım yapılmasını, bugun ve yarın için sağlıklı besinlerin üretilmesini sağlar, biyoçeşitliliği destekler ve çevreye kimyasal ilaçlar ve genetik mühendislikle zarar vermez. 

Ekolojik tarımın faydaları

1. Ekolojik tarım toplumlara kendi kendilerini doyurma yeteneği kazandırır ve tüm insanlığa sağlıklı tarım ve sağlıklı beslenme şansına sahip bir gelecek sunar.

2. Ekolojik tarım toprağın erozyona uğramasını ve aşınmasını engeller, toprağın verimliliğini artırır, suyu ve doğal yaşam alanlarını korur ve sera gazlarının salınımını azaltır.

3. Ekolojik tarım hem iklim değişikliğinin zararlarını azaltma hem de adaptasyon stratejisidir. Büyük çapta karbon gömülümü sağlar ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için başka çözümler de sunar. Ek olarak tarımsal biyoçeşitlilik, tarımın geleceğin iklim koşullarına adapte edilmesi için en etkili stratejidir. Farklı ürünlerin ve türlerin aynı tarlada bir arada yetiştirilmesinin, değişken iklim koşullarına direnci artırmanın en güvenilir yöntemlerinden biri olduğu ispatlanmıştır. 

4. Ekolojik tarım biyoçeşitlilik, beslenme döngüsü, toprağın yenilenmesi ve zararlıların doğal düşmanları gibi doğal ürün ve hizmetlerden faydalanarak ve ayrıca bu ürün ve hizmetleri bugün ve yarın için bize besin sağlayan agro-ekolojik sistemlere entegre ederek hem doğaya sırtını yaslamış olur hem de doğayı korur. 

Yıkıcı ve çevreyi kirleten mevcut tarım modeli

1. Yıkıcı tarım, besin üretimi için gereken temel doğal kaynaklara zarar veren pahalı, yenilenemeyen ve suni kaynaklara (fosil yakıt, agro-kimyasallar ve genetiği değiştirilmiş ürünler) dayanır.

2. Yıkıcı tarım, toprağın verimliliğini alıp götüren sentetik gübreler ve zehirli kimyasallarla doğayı kirletir, biyoçeşitliliği bozar ve doğanın zararlıları ve hastalıkları kontrol altına alma kapasitesini altüst eder.

3. Yıkıcı tarım, binlerce yıldır yerel koşullara göre kuvvetlenip gelişen tarımsal ürünlerimizin biyoçeşitliliğini tehdit eden genetiği değiştirilmiş türlerin yayılmasına neden olur ve değişen iklim koşullarına göre besin yetiştirebilme yeteneğimizi risk altına sokar. Dünya çapında besin üreticiliğini bir grup kimya şirketinin global hegemonyası altına sokarak besin güvenliğini tehdit eder.

4. Yıkıcı tarım toprağımızın, suyumuzun, iklimimizin ve ormanlarımızın geleceğini tehlikeye atar; doğal kaynakların ayrım gözetmeksizin istismarına ve suni monokültürlere (tek bir ürünün geniş alanlarda üretilmesi) dayanır.

Kaynak: Tirado Reyes, Greenpeace Araştırma Laboratuvarları Teknik Belgeler, 2009


Anahtar Kelimeler:

Yayımlanma Tarihi: 2019-03-16


Yorumlar(0)


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmaya ne dersin?
*Doldurulması zorunlu alan.